Αγγλικά

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ LOWER – PROFICIENCY

Ταχύρρυθμα πρόγραμματα 45 ωρών για πτυχίο επιπέδου B2 (Lower) έως C2 (Proficiency) σε άκρως ανταγωνιστική τιμή.

NOCN

Μορφή του τεστ – Listening
• Part 1 Listen and respond (10 marks)
10 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής. Δηλώσεις ερωτήσεις ή προτάσεις επιλέγουν την σωστή απόκριση ή συμπλήρωση της πρότασης
• Part 2 Listen for detail (10 marks)
10 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής. Ακούνε 2 διαλόγους και επιλέγουν την σωστή απάντηση στις ερωτήσεις.
• Part 3 extract key information (10 marks)
10 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής. Ακούνε 2 μικρές εκπομπές και αποσπούν σημαντικές πληροφορίες
• Όλα τα parts ακούγονται 2 φορές.

Μορφή του τεστ – Reading
• 4 κείμενα
• Τα κείμενα 1 & 2 έχουν από 10 ερωτήματα
Τα κείμενα 3 & 4 έχουν από 5 ερωτήματα.
• Κατανόηση του σκοπού του κειμένου, εντοπισμός και εξαγωγή συγκεκριμένων πληροφοριών, περίληψη αλληλουχία πληροφοριών, αναγνώριση γεγονότων, γνώμης, χρήση λεξιλογίου, ορθογραφίας, στίξης και γραμματικών λαθών.
• Επιπλέον για τα επίπεδα C1 & C2 κατανόηση της χρήσης συγκινησιακής γλώσσας – μεταφορές, παρομοιώσεις, ιδιωματική γλώσσα, λογοτεχνικές, ακαδημαϊκές και αφηγηματικές ιδέες, επιχειρήματα και γνώμες.

Μορφή του τεστ – Writing
• 2 εκθέσεις
• 1 formal: Γράμμα,φυλλάδιο, άρθρο, έκθεση, επιχειρηματολογιών (με τουλάχιστον δύο επιχειρήματα)
• 1 informal: Γράμμα, αφήγηση ή περιγραφική με συγκεκριμένες οδηγίες π.χ. να προσκαλέσουν κάποιον να κάνει κάτι ή να περιγράψουν τι θα κάνουν. Στα επίπεδα C1 & C2 να πείσουν, να υποθέσουν, να εκφράσουν γνώμη ή συναίσθημα, εκτιμήσουν μία ιδέα ή επιχείρημα ή να
δικαιολογήσουν την δική τους επιλογή.

Μορφή του τεστ – Speaking
• Μέρος 1ο: Προσωπικές πληροφορίες Β1 & Β2: να εκφράσουν γνώμες και ιδέες.
C1: να εκφράσουν γνώμες και ιδέες σε μια ποικιλία θεμάτων.
C2: προσωπική γνώμη σε σύγχρονα θέματα.
Οι εξεταζόμενοι θα δώσουν το όνομα τους και θα απαντήσουν σε 4 ερωτήσεις.
• Μέρος 2ο Κοινωνικές καταστάσεις:
Να επικοινωνήσουν σε καθημερινές καταστάσεις χρησιμοποιώντας λειτουργικό λεξιλόγιο για να
ζητήσουν ή να δώσουν πληροφορίες. Για τα επίπεδα C1 & C2 να επιδείξουν την ικανότητα χρήσης πιο ανεπτυγμένων γλωσσικών στοιχείων.Ο εξεταστής διαβάζει το σενάριο και ξεκινάει ο διάλογος μεταξύ τους. Σε μεγαλύτερα επίπεδα παίζει σημασία και ο τόνος της φωνής, π.χ. όταν θα πρέπει ο εξεταζόμενος να εκφράσει ένα παράπονο
• Μέρος 3ο Ανταλλαγή πληροφοριών και γνώμης:
Β1 & Β2: Να συνεργαστούν για να φτάσουν σε μία συμφωνία ή απόφαση. C1 & C2: να συζητήσουν, να δικαιολογήσουν , να προκαλέσουν και πείσουν όταν εκφράζουν ή ζητάνε μία άποψη. Δίνεται σενάριο, δύο λεπτά προετοιμασίας καιακολουθεί συζήτηση με τον εξεταστή.
Ο σκοπός είναι να ελεγχθεί η ικανότητα του εξεταζόμενου να χρησιμοποιήσει τα Αγγλικά του και να
λάβει πληροφορίες ώστε να ολοκληρώσει την εργασία.

 ΤΙΕ

Το TIE αποτελείται από δύο μέρη:

o    Προφορική εξέταση: (διαρκεί 30 λεπτά και εξετάζονται δύο υποψήφιοι μαζί).

o    Γραπτή εξέταση (διαρκεί 75 λεπτά).

Όλα τα μέρη της εξέτασης είναι υποχρεωτικά και διεξάγονται την ίδια μέρα για τον κάθε υποψήφιο.

Ο υποψήφιος για τις εξετάσεις TIE απαιτείται να κάνει την ακόλουθη προετοιμασία κατά τη διάρκεια   της εκπαίδευσης.

Investigation: επιλέγεις ένα θέμα από το Internet π.χ. Μετανάστες.

News story (NorthEastWestSouth): επιλέγεις μία είδηση που προβάλλεται στα Μ.Μ.Ε από δύο διαφορετικές πηγές από το Internet π.χ.  Ληστείες στην Αθήνα.

Book: Διαβάζεις ένα βιβλίο της απόλυτης επιλογής σου στα Αγγλικά: π.χ. Ο μικρός πρίγκηπας.

Στις Εξετάσεις προσέρχεσαι με ένα dossier (logbook) που έχει μέσα το investigation, το news story, το book μόνο του και ένα αγγλοαγγλικό λεξικό. Στο logbook η πρώτη σελίδα θα έχει το name                          του υποψηφίου και τους τίτλους του investigation, του news story και του book. Στο investigation  και            το news story πρέπει να προσθέσεις από δύο –τρεις εικόνες. Στο news story πρέπει να έχεις τουλάχιστον δύο ηλεκτρονικές πηγές.

Η εξέταση αποτελείται από τα προφορικά και τα γραπτά .

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ (χρόνος 30΄)

Η προφορική διαδικασία έχει 4 στάδια:

1) Αbout me: Δύο εξεταζόμενοι και ένας εξεταστής. Ο εξεταστής σού ζητάει να πεις δύο λόγια για τη ζωή σου και τα ενδιαφέροντά σου.

2) Ιnvestigation -΄Ερευνα: Ο εξεταστής σού λέει να πεις δύο λόγια για το investigation που έχεις κάνει π.χ. διασημότητες, καλλιτέχνες, αθλητές, ομάδες ποδοσφαίρου, hobbies κ.ά.. Μετά σου κάνει ερωτήσεις και λέει και στον άλλο εξεταζόμενο να κάνει μια ερώτηση σε σένα. Το ίδιο επαναλαμβάνεται   στο συνεξεταζόμενό σου και πρέπει μετά να κάνεις  και εσύ μια ερώτηση σε αυτόν.

3α) News story – Είδηση:Ο υποψήφιος παρουσιάζει μία ιστορία-είδηση για την οποία πληροφορήθηκε από τα Μέσα και αφορά γεγονός των τελευταίων 2 περίπου μηνών. Στη συνέχεια απαντάει σε ερωτήσεις, ώστε να ολοκληρωθεί η εικόνα της ιστορίας – είδησης στους υπολοίπους. Αυτό το θέμα παρουσιάζεται προφορικά μόνο από τον έναν υποψήφιο. Μετά τον ερωτά και λέει και στον άλλο εξεταζόμενο να κάνει και αυτός μια ερώτηση.

3β) The Book – Το βιβλίο: Ο εξεταστής λέει στον άλλον από τους δύο εξεταζόμενους να πει δύο λόγια για το book που έχει διαβάσει. Μετά λέει και στον άλλο εξεταζόμενο να κάνει και αυτός μια ερώτηση.

4 ) Εικόνες-(DecisionMaking Task): Ο εξεταστής σάς δίνει μία καρτέλα με εικόνες με κοινό θέμα και σας κάνει μια γενική ερώτηση για να δώσει το έναυσμα. Εσύ οφείλεις  με  τον συνεξεταζόμενό σου να κάνεις διάλογο επί του θέματος των εικόνων. Δεν πρέπει να «μείνεις» στην περιγραφή της εικόνας, αλλά  να εμβαθύνεις.                                                                                                                                                                                                                                                                    

ΓΡΑΠΤΑ (χρόνος 1h + 15΄)

Τα δύο μέρη της γραπτής εξέτασης είναι:

Part 1: Ο ένας που παρουσίασε το news story στα προφορικά απαντάει τώρα γραπτώς  σε μία              από τις δύο ερωτήσεις που θα του θέσουν για το book που διάβασε.

Ο άλλος που παρουσίασε το book του στα προφορικά απαντάει γραπτώς τώρα  σε μία από τις δύο ερωτήσεις που θα θέσουν  σχετική με το news story το δικό του.

Part 2: Έκθεση-Essay. Τίθενται δύο εκθέσεις και επιλέγεις τη μια. Συνήθως θέματα καθημερινά                    και ευχάριστα π.χ. γράμμα σε φίλο, συμβουλές για διακοπές, γιορτή, άρθρο, συνέχεια μιας  ιστορίας…

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ και  ΓΡΑΠΤΑ =1h + 45’

Επισημαίνουμε ότι για τα μέρη που θα προετοιμάσει ο κάθε υποψήφιος είναι πολύ σημαντικό να είναι επιλογές με βάση τα βιώματα, γνωστικά του πεδία, ώστε να νιώθει μία σχετική άνεση μιλώντας    ή γράφοντας για αυτά.

 

 • Πτυχίο Αγγλικών σε 1,5 μήνα.
 • Βρετανικά και Ιρλανδικά Πτυχία, αναγνωρισμένα απο το ΑΣΕΠ.
 • Σε 1 μήνα έκδοση πτυχίου.
 • Εξετάσεις σε δικούς μας χώρους.
 • Εξετάσεις κάθε μήνα.
 • Εγγύηση επιτυχίας.
 • Ολιγομελή τμήματα.
 • To πιο φιλικό σύστημα Εξετάσεων.
 • Πτυχίο για δυσλεκτικά άτομα.
 • Ειδικές Τιμές για Ανέργους – Δικαιούχους ΚΕΑ – Φοιτητές.
 • Ειδικές τιμές για Group Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
 • Εύκολη και άνετη πρόσβαση μέσω Μετρό (Γραμμή 2, στάση Περιστέρι, Γραμμή 3, στάση Αιγάλεω, Γραμμή 3, στάση Αγ. Μαρίνα).

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 45 ώρες
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 350€

 

Θέλω περισσότερες πληροφορίες

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Εναλλακτικά,

 • καλέστε μας δωρεάν ή στείλτε μας μήνυμα μέσω VIBER στο 6977343819
 • καλέστε μας στο 210 57 500 22 – 210 590 90 95 – 210 581 25 55, 9 το πρωί έως 9 το βράδυ
 • στείλτε μας e-mail στο [email protected] να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προσφέρουμε την πιο προσιτή τιμή

Κράτα το