Αγγλικά

       Higher Language Education

 

TIE

(Test of Interactive English)

 London-Red-Bus-Wallpapers-HD-Widescreen

 

 • 40 ώρες για πτυχίο B2 έως C2 – 280 €.
 • 160€ Εξέταστρα και παρέχει Proficiency.
 • Πανεύκολο.
 • Εξετάσεις σε δικούς μας ειδικά διαμορφωμένους για ενήλικες χώρους οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
 • Περιέχει μόνο Γραπτό (Writing – 2 Εκθέσεις) και Προφορικό (Speaking).
 • Το 75% προετοιμασμένο εκ των προτέρων.
 • Ο σπουδαστής επιλέγει θέμα Εξέτασης.
 • Και για δυσλεκτικά άτομα.
 • Το TIE είναι το μόνο πτυχίο που επιτρέπει κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων τη χρήση λεξικού.
 • Τα πιστοποιητικά Test of Interactive English περιλαμβάνονται στα υποδείγματα φορέων του ΑΣΕΠ (Παράρτημα Γ) και γίνοται δεκτά για τα επίπεδα Άριστης (Γ2/C2), Πολύ καλής (Γ1/C1), Καλής (Β2) και Μέτριας (Β1) γνώσης της Αγγλικής γλώσσαςΕπάρκεια Διδασκαλίας. 
 • Η Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα απο την Πράξη 2/7-3-2014 του Συμβουλίου Θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, χορήγησε Επάρκεια Διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας σε κάτοχο του Test of Interactive English (TIE) επιπέδου C2. Έτσι το ΤΙΕ εκτός του ότι είναι το πιο σύγχρονο, καινοτόμο και φιλικό Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας, είναι και το μοναδικό κρατικό Πιστοποιητικό αγγλόφωνης χώρας, που δίνει τη δυνατότητα Επάρκειας Διδασκαλίας.
 • Το Test of Interactive English (TIE) διοργανώνεται από το Accreditation and Co-ordination of English Language Services (ACELS). Το ACELS είναι κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης της Ιρλανδίας.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΙΕ

Investigation: επιλέγεις ένα θέμα από το Internet π.χ. Μετανάστες.

News story: επιλέγεις μία είδηση που προβάλλεται στα Μ.Μ.Ε από δύο διαφορετικές πηγές από το Internet π.χ.  Ληστείες στην Αθήνα.

Book:  Επιλέγεις ένα βιβλίο: π.χ.  Ο μικρός πρίγκηπας.

Στις Εξετάσεις προσέρχεσαι με ένα dossier (logbook) που έχει μέσα το investigation,           το news story, το book μόνο του και ένα αγγλοαγγλικό λεξικό. Στο logbook η πρώτη σελίδα θα έχει το name του υποψηφίου και τους τίτλους του investigation, του news story και του book. Στο investigation  και το news story πρέπει να προσθέσεις από δύο –τρεις εικόνες. Στο news story πρέπει να έχεις τουλάχιστον δύο ηλεκτρονικές πηγές.

Η εξέταση αποτελείται από τα προφορικά και τα γραπτά .

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ (χρόνος 30΄)

Η προφορική διαδικασία έχει 4 στάδια:

1) Αbout me: Δύο εξεταζόμενοι και ένας εξεταστής. Ο εξεταστής σού ζητάει να πεις δύο λόγια για τον εαυτό σου.                                                                                                                                     (1,5΄+ 1,5΄)

2) Ιnvestigation: Ο εξεταστής σού λέει να πεις δύο λόγια για το investigation που έχεις κάνει. Μετά σου κάνει ερωτήσεις και λέει και στον άλλο εξεταζόμενο να κάνει μια ερώτηση σε σένα. Το ίδιο επαναλαμβάνεται στο συνεξεταζόμενό σου και πρέπει μετά να κάνεις και εσύ μια ερώτηση σε αυτόν.                                                                                                                                                        (5΄+ 5΄)

3α) News story: Ο εξεταστής ορίζει έναν μόνο από τους δύο εξεταζόμενους να πει δύο λόγια για το news story που έχει διαβάσει. Μετά τον ερωτά και λέει και στον άλλο εξεταζόμενο να κάνει και αυτός μια ερώτηση.                                                                                                                                        (5΄)

3β) Book: Ο εξεταστής λέει στον άλλον από τους δύο εξεταζόμενους να πει δύο λόγια για το book που έχει διαβάσει. Μετά τον ερωτά και λέει και στον άλλο εξεταζόμενο να κάνει και αυτός μια ερώτηση.                                                                                                                                                          (5΄)

4) Εικόνες: Ο εξεταστής σάς δίνει μία καρτέλα με εικόνες με κοινό θέμα και σας κάνει μια γενική ερώτηση για να δώσει το έναυσμα. Εσύ οφείλεις  με  τον συνεξεταζόμενό σου να κάνεις διάλογο επί του θέματος των εικόνων. Δεν πρέπει να «μείνεις»   στην περιγραφή της εικόνας, αλλά  να εμβαθύνεις.                                                                                                                                                (3΄+3΄)

ΓΡΑΠΤΑ (χρόνος 1h + 15΄)

Part 1: Ο ένας που παρουσίασε το news story στα προφορικά απαντάει τώρα γραπτώς  σε μία από τις δύο ερωτήσεις που θα του θέσουν για το book που διάβασε.

Ο άλλος που παρουσίασε το book του στα προφορικά απαντάει γραπτώς τώρα   σε μία από τις δύο ερωτήσεις που θα θέσουν  σχετική με το news story το δικό του.

Part 2: Έκθεση. Τίθενται δύο εκθέσεις και επιλέγεις τη μια. Συνήθως θέματα καθημερινά και ευχάριστα π.χ. γράμμα σε φίλο, συμβουλές για διακοπές, γιορτή, άρθρο, συνέχεια μιας  ιστορίας..

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ και  ΓΡΑΠΤΑ =1h + 45’