Αγγλικά

TIETEST OF INTERACTIVE ENGLISH

Tο Test of Interactive English (TIE) είναι το πιο σύγχρονο, καινοτόμο και φιλικό Πιστοποιητικό τεσσάρων δεξιοτήτων της Αγγλικής γλώσσας που υπάρχει διεθνώς.

Απονέμεται από το Gatehouse Awards, Awarding Body του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι διαπιστευμένο από το OFQUAL. Το Test of Interactive English (TIE) διοργανώνεται από το Accreditation and Co-ordination of English Language Services (ACELS). Το ACELS είναι κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης της Ιρλανδίας.

Ο σχεδιασμός του TIE βασίζεται σε όλες τις σύγχρονες παραδοχές της επιστήμης της Γλωσσολογίας και του testing, όπως αυτές καταγράφονται στην τελευταία αναθεώρηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR).

ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ TIE

Investigation: επιλέγεις ένα θέμα από το Internet π.χ. Μετανάστες.

News (North…east) story: επιλέγεις μία είδηση που προβάλλεται στα Μ.Μ.Ε από δύο διαφορετικές πηγές από το Internet π.χ.  Ληστείες στην Αθήνα.

Book:  Επιλέγεις ένα βιβλίο: π.χ.  Ο μικρός πρίγκηπας.

Στις Εξετάσεις προσέρχεσαι με ένα dossier (logbook) που έχει μέσα το investigation,το news story, το book μόνο του και ένα αγγλοαγγλικό λεξικό. Στο logbook η πρώτη σελίδα θα έχει το name του υποψηφίου και τους τίτλους του investigation, του news story και του book. Στο investigation  και το news story πρέπει να προσθέσεις από δύο –τρεις εικόνες. Στο news story πρέπει να έχεις τουλάχιστον δύο ηλεκτρονικές πηγές.

Η εξέταση αποτελείται από τα ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ και τα ΓΡΑΠΤΑ.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ (χρόνος 30΄)

Η προφορική διαδικασία έχει 4 στάδια:

 1. Αbout me: Δύο (2) εξεταζόμενοι και ένας εξεταστής. Ο εξεταστής σού ζητάει να πεις δύο λόγια για τον εαυτό σου. (1,5΄για τον κάθε εξεταζόμενο)
 2. Ιnvestigation: Ο εξεταστής σού λέει να πεις δύο λόγια για το investigation που έχεις κάνει. Μετά σου κάνει ερωτήσεις και λέει και στον άλλο εξεταζόμενο να κάνει μια ερώτηση σε σένα. Το ίδιο επαναλαμβάνεται στο συνεξεταζόμενό σου και πρέπει μετά να κάνεις και εσύ μια ερώτηση σε αυτόν. (5΄για τον κάθε εξεταζόμενο).
 3. News story: Ο εξεταστής ορίζει έναν μόνο από τους δύο εξεταζόμενους να πει δύο λόγια για το news story που έχει διαβάσει. Μετά τον ερωτά και λέει και στον άλλο εξεταζόμενο να κάνει και αυτός μια ερώτηση. (διάρκεια 5΄)
 4. Book: Ο εξεταστής λέει στον άλλον από τους δύο εξεταζόμενους να πει δύο λόγια για το book που έχει διαβάσει. Μετά τον ερωτά και λέει και στον άλλο εξεταζόμενο να κάνει και αυτός μια ερώτηση. (διάρκεια 5΄)
 5. Εικόνες: Ο εξεταστής σάς δίνει μία καρτέλα με εικόνες με κοινό θέμα και σας κάνει μια γενική ερώτηση για να δώσει το έναυσμα. Εσύ οφείλεις  με  τον συνεξεταζόμενό σου να κάνεις διάλογο επί του θέματος των εικόνων. Δεν πρέπει να «μείνεις»  στην περιγραφή της εικόνας, αλλά να εμβαθύνεις. (5΄για τον κάθε εξεταζόμενο).

ΓΡΑΠΤΑ (χρόνος 1 ώρα + 15΄)

Η γραπτή διαδικασία έχει 2 στάδια:

Στάδιο 1: Ο ένας που παρουσίασε το news story στα προφορικά απαντάει τώρα γραπτώς  σε μία από τις δύο ερωτήσεις που θα του θέσουν για το book που διάβασε.
Ο άλλος που παρουσίασε το book του στα προφορικά απαντάει γραπτώς τώρα σε μία από τις δύο ερωτήσεις που θα θέσουν  σχετική με το news story το δικό του.

Στάδιο 2: Έκθεση. Τίθενται δύο εκθέσεις και επιλέγεις τη μία. Τα θέματα συνήθως είναι καθημερινά και ευχάριστα π.χ. γράμμα σε φίλο, συμβουλές για διακοπές, γιορτή, άρθρο, συνέχεια μιας  ιστορίας.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ και ΓΡΑΠΤΑ = 1ώρα + 45′

ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ (Resit)

Οι υποψήφιοι που πετυχαίνουν στο ένα μέρος της εξέτασης (προφορικό ή γραπτό) το επίπεδο που δήλωσαν στην αίτηση υποψηφίου ότι κατέχουν (ή και ανώτερο), αλλά υστερούν στο άλλο μέρος, σε βαθμό που ο μέσος όρος των δύο μερών να μην τους δίνει πιστοποιητικό του επιπέδου που δήλωσαν, δικαιούνται δωρεάν επανεξέταση στο μέρος της εξέτασης που υστέρησαν.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ (Second Chance)

Οι υποψήφιοι που κατά τη συμμετοχή τους στην εξεταστική διαδικασία απέτυχαν να λάβουν πιστοποιητικό στο επίπεδο γλωσσομάθειας που δήλωσαν ότι κατέχουν, επειδή σε κανένα από τα δύο μέρη της εξέτασης δεν πέτυχαν το δηλωθέν επίπεδο και -κατά συνέπεια- δε δικαιούνται δωρεάν επανεξέταση, έχουν το δικαίωμα να δώσουν  και τα δύο μέρη της εξέτασης του ΤΙΕ για τα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2 (second chance).

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ TIE & ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΕΜΑΣ:

 • Ταχύρρυθμο πρόγραμμα 40 ωρών για πτυχίο επιπέδου B2 (Lower) έως C2 (Proficiency) σε άκρως ανταγωνιστική τιμή.
 • Είναι αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο και το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα από Β1 έως και C2. Η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ στην συνεδρίαση της 3/22-03-2017 αποφάσισε ότι η εκδιδόμενη και από το βρετανικό φορέα Gatehouse Awards πιστοποίηση Test of Interactive English (ΤΙΕ) υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ 146/2007.
 • Ο υποψήφιος επιλέγει ο ίδιος – εκ των προτέρων – το θέμα στο οποίο θα εξεταστεί. Το 75% της ύλης των εξετάσεων είναι γνωστό από την προετοιμασία.
 • Βασισμένο στην ικανότητα του υποψηφίου να επικοινωνεί αποτελεσματικά στην αγγλική γλώσσα (προφορικά και γραπτά) και όχι μόνο στη γνώση της δομής της γλώσσας, στην οποία επικεντρώνουν την εξέταση τους πολλά παραδοσιακά πιστοποιητικά.
 • Είναι achievement test. Σχεδόν κανένας υποψήφιος δεν αποτυγχάνει, αλλά σύμφωνα με την επίδοσή του στην εξέταση κατατάσσεται στο επίπεδο γλωσσομάθειας που βρίσκεται και παίρνει το πιστοποιητικό του αντίστοιχου επιπέδου. Αν δηλαδή ένας υποψήφιος συμμετέχει στη διαβαθμισμένη εξέταση των επιπέδων Β2- C2 και αξιολογηθεί για γλωσσομάθεια επιπέδου Β1 παίρνει πιστοποιητικό Β1. Μόνο εφόσον αξιολογηθεί ότι είναι επιπέδου χαμηλότερου από Β1 δεν παίρνει πιστοποίηση.
 • Ο μοναδικός φορέας που επιτρέπει λεξικό κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.
 • Εξετάσεις σε δικούς μας χώρους οποιαδήποτε χρονική στιγμή κι όταν το Τμήμα είναι έτοιμο για εξετάσεις. Όχι μόνο δύο φορές το χρόνο (Δεκέμβριος και Ιούνιος)
 • Native Speaker εισηγητής.
 • Το μόνο πτυχίο για δυσλεκτικά άτομα.
 • Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα της δωρεάν επανεξέτασης και της δεύτερης ευκαιρίας.
 • Εγγύηση επιτυχίας.
 • Ολιγομελή τμήματα.
 • Ειδικές Τιμές για Ανέργους – Δικαιούχους ΚΕΑ – Φοιτητές
 • Ειδικές τιμές για Group Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Εύκολη και άνετη πρόσβαση μέσω Μετρό (Γραμμή 2, στάση Περιστέρι, Γραμμή 3, στάση Αιγάλεω, Γραμμή 3, στάση Αγ. Μαρίνα)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 40 ώρες
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 350€

Θέλω περισσότερες πληροφορίες

Εναλλακτικά,

 • καλέστε μας δωρεάν ή στείλτε μας μήνυμα μέσω VIBER στο 6977343819
 • καλέστε μας στο 210 57 500 22 – 210 590 90 95 – 210 581 25 55, 9 το πρωί έως 9 το βράδυ
 • στείλτε μας e-mail στο papadeaefi@gmail.com να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προσφέρουμε την πιο προσιτή τιμή